Vänster spalt

Lahden Pohjola-Norden - jo vuodesta 1943
 

  • jakaa tietoa Pohjolasta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä
  • antaa mahdollisuuksia ottaa osaa kulttuuritapahtumiin ja muuhun toimintaan
  • tarjoaa elämyksinä yhteisiä pohjoismaisia tapoja ja traditioita
 

Ensimmäisen ystävyyskaupunkimme Ruotsin Västeråsin Lahti sai vuonna 1940. Tanskan Randers, Norjan Ålesund ja Islannin Akureyri tulivat mukaan 1947. Kaikkiin neljään kaupunkiin on Lahdesta hyvät yhteydet ja nordistit tapaavat vuosittain. Voit tutustua Lahteen ja ystävyyskaupunkeihimme seuraavien esitysten avulla.

Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska, Suomi

 

Jos pohjoismaisuus kiinnostaa, tervetuloa mukaan!

 

Pohjola-Norden i Lahtis - sedan 1943
 

  • ger information om Norden och nordiskt samarbete
  • erbjuder möjligheter att ta del i olika kulturevenemang och annan verksamhet
  • ger tillfällen att lära känna nordiska seder och traditioner
 

Den första nordiska vänorten var Västerås i Sverige år 1940. Randers i Danmark, Ålesund i Norge och Akureyri på Island kom med 1947. Lahtis har bra kontakter med alla fyra städer och nordister träffas varje år. Information om Lahtis och vänorterna hittar du här.

Island, Norge, Sverige, Danmark, Finland


Om Norden intresserar dig, välkommen med!

 

 Lahden Pohjola-Norden ry

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

Yhdistyksen sähköposti: lahden.pohjolanorden@gmail.com

Puheenjohtaja/Ordförande

Marika Uhrman

marika.uhrman@gmail.com

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

Minna Hursti
minna.hursti@gmail.com

Sihteeri/Sekreterare

Pirjo Boman
pcboman@gmail.com

Rahastonhoitaja/Kassör

Paula Ståhl

irmelistahl@gmail.com

Hallituksen jäsenet/Styrelsemedlemmar

Riitta Cederqvist

Hannu Kauppi

Eira Sällinen

Peter Sundholm

 

KEVÄTOHJELMA 2023

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Pohjoismainen talvipäivä Arbiksella

Nordisk vinterdag den 11 februari i Helsingfors

Suomalaiset historiapäivät

Vuosittaiset historiapäivät järjestetään 3.–4.2.2023 Lahden Sibeliustalossa