Vänster spalt

Lahden Pohjola-Norden - jo vuodesta 1943
 

  • jakaa tietoa Pohjolasta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä
  • antaa mahdollisuuksia ottaa osaa kulttuuritapahtumiin ja muuhun toimintaan
  • tarjoaa elämyksinä yhteisiä pohjoismaisia tapoja ja traditioita
 

Ensimmäisen ystävyyskaupunkimme Ruotsin Västeråsin Lahti sai vuonna 1940. Tanskan Randers, Norjan Ålesund ja Islannin Akureyri tulivat mukaan 1947. Kaikkiin neljään kaupunkiin on Lahdesta hyvät yhteydet ja nordistit tapaavat vuosittain. Voit tutustua Lahteen ja ystävyyskaupunkeihimme seuraavien esitysten avulla.

Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska, Suomi

 

Jos pohjoismaisuus kiinnostaa, tervetuloa mukaan!

 

Pohjola-Norden i Lahtis - redan från 1943
 

  • ger information om Norden och nordiskt samarbete
  • erbjuder möjligheten att ta del i olika kulturevenemang och annan verksamhet
  • ger tillfälle att lära känna nordiska seder och traditioner
 

Den första nordiska vänorten var Västerås i Sverige år 1940. Randers i Danmark, Ålesund i Norge och Akureyri på Island kom med 1947. Lahtis har bra kontakter med alla fyra städer och nordister träffas varje år. Information om Lahtis och vänorterna hittar du här.

Island, Norge, Sverige, Danmark, Finland


Om Norden intresserar dig, välkommen med!

 

 Lahden Pohjola-Norden ry

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

Puheenjohtaja/Ordförande

Riitta Cederqvist
riitta.cederqvist@gmail.com
0400-380 933

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

Susanna Laatunen
susanna.laatunen@edu.lahti.fi
040-595 1259

Sihteeri/Sekreterare

Pirjo Boman
pcboman@gmail.com

Rahastonhoitaja/Kassör

Paula Ståhl

Jäsensihteeri/Medlemssekreterare

Pirjo Saarinen

saaripir@gmail.com

 

Hallituksen jäsenet/Styrelsemedlemmar

Minna Hursti

Ritva Koskimaa

Raija Lehto

Sten-Christian Schauman

Hannu Kauppi

 

Pohjolan pidot Lahdessa

Pohjolan päivänä la 23.3. klo 14-18 Lahden Upseerikerholla

Kevätohjelma 2019

Pohjoismainen talvipäivä, Pohjolan pidot, matka Ahvenanmaalle ja kerhot